Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne – OC i AC samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne to zestaw obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń związanych z ryzykiem ponoszonym przez osoby korzystające z pojazdów mechanicznych. Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie OC) – ubezpieczenie obowiązkowe, które właściciel samochodu ma obowiązek zakupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu;
  • autocasco (tzw. ubezpieczenie AC) – ubezpieczenie dobrowolne, które daje ochronę przed konsekwencjami finansowymi  kradzieży i zniszczenia pojazdu , wówczas odszkodowanie dostaje właściciel pojazdu;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia ochronę zdrowia i życia kierowcy lub kierowcy i pasażerów;
  • ubezpieczenie assistance – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia wsparcie w postaci pomocy serwisowej, medycznej czy informacyjnej;

Polisy dobrowolne i obowiązkowe – czy warto mieć wszystkie?

Każdy kierowca ubezpieczenie OC po prostu musi kupić. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych pozostają do indywidualnego wyboru każdego kierowcy. Nasi doradcy ubezpieczeniowi doradzają, które ubezpieczenia warto dobrać do OC po analizie sytuacji kierowcy.

Przewiń na górę